turnjaar 2022 - 2023

Start + 6 jaar op vrijdag 2 September
Trainingen telkens op woensdag en vrijdag van 17.00 uur tot 19.00 uur
Lidgeld + 6j jaar = 175 euro
 
Start -6 jaar op woensdag 7 September
Trainingen telkens op woensdag van 16.00 uur tot 18.00 uur
Lidgeld -6 jaar = 115 euro
 
De trainingen gaan door van september tot einde juni.
Er zijn geen trainingen op feestdagen en tijdens schoolverlof.
 
KALEN
 
01/04  en 02/04 wedstrijd Nederboelare
22/04 en 23/04 wedstrijd Nazareth
06/05 en 07/05 wedstrijd Ieper
24/06 BBQ willen is kunnen
De Wedsrijden zijn onder voorbehoud